GIỚI THIỆU VỀ BALBOA SCHOOL

  • Balboa là Trường Liên cấp được thành lập năm 1991 tại California, Mỹ với hệ thống chương trình giáo dục khoa học, liền mạch từ lớp 1-12.
  • Trường đạt kiểm định bởi Tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế Cognia (Tiền thân là AdvancED) – Cognia là tổ chức kiểm định chất lượng lớn nhất tại Mỹ, sở hữu ba trong sáu đơn vị kiểm định vùng hàng đầu của Mỹ là Tây Bắc Mỹ (NWCCU), Trung Bắc Mỹ (NCA) và Miền Nam (SACS) được Bộ Giáo dục Mỹ công nhận. Cognia đánh giá dựa trên 34 tiêu chuẩn khắt khe, được chia thành ba nhóm lĩnh vực: Cụ thể, nhóm tiêu chuẩn Năng lực lãnh đạo gồm 11 tiêu chí đánh giá tính hiệu quả, tính cam kết của ban lãnh đạo và ban giám hiệu nhà trường nhằm liên tục thực hiện các chiến lược cải thiện hiệu suất cho việc học và dạy. Nhóm tiêu chuẩn Năng lực học tập gồm 13 tiêu chí tập trung đánh giá chất lượng chương trình giảng dạy, phát triển kỹ năng cần thiết cho học sinh học sinh để thành công, tiêu chuẩn về đo lường và giám sát sự tiến bộ của học sinh, các dịch vụ và chương trình hỗ trợ. Nhóm tiêu chuẩn Năng lực tài nguyên gồm 10 tiêu chí đảm bảo nguồn lực hỗ trợ học tập cho học sinh và giáo viên, hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS) hiệu quả…
  • Trường đạt kiểm định bởi Hiệp hội các trường PT và ĐH miền Tây Hoa Kỳ (WASC) – WASC là một trong sáu tổ chức kiểm định độc lập và phi lợi nhuận có chức năng kiểm định chất lượng vùng của Mỹ. WASC hỗ trợ và kiểm định chất lượng cho các Trường Phổ thông thuộc California, Hawaii, quần đảo Thái Bình Dương và Đông Á. Là một trung tâm kiểm định quốc tế có uy tín, WASC được công nhận bởi Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Mỹ và hiện đang hỗ trợ và kiểm định chất lượng cho hơn 4.000 trường với mục tiêu thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc khuyến khích các trường không ngừng cải thiện hoạt động giáo dục.
  • Đạt kiểm định của Cognia và WASC là minh chứng cho chất lượng chương trình học của trường liên kết Balboa.
  • Trường là thành viên Hội đồng của Hiệp hội danh dự Quốc gia (College Board of National Honor Society)
  • Trường là thành viên Hiệp hội thể thao quốc gia, được chứng nhận cấp học bổng thể thao cho các vận động viên. Trường Balboa rất mạnh về đào tạo thể chất và đào tạo vận động viên thể thao cấp quốc gia.
  • 100% học sinh Trường Balboa nhập học vào các trường đại học uy tín trên thế giới.
  • 70% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học nổi tiếng: University of California at Berkeley, Santa Cruz, University of San Diego, và California State Universities…
  • Hàng năm, đa số học sinh tốt nghiệp đạt được học bổng và thành tích học tập tốt.

SỞ HỮU HỆ THỐNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẠT CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CALIFORNIA