Khu huấn luyện Westpoint

Thông qua các hoạt động rèn luyện, học sinh không chỉ có sức khỏe thể chất, mà còn được trui rèn nội lực để các em can đảm, bền bỉ vượt khó, vượt khổ với tâm bình an, kiên định, quan trọng nhất là chiến thắng chính mình trong mọi hoàn cảnh.