“Tuần lễ đồng cảm 2023” trao đi yêu thương để nhận được yêu thương

???? Giữa yêu thương và thấu hiểu có mối liên hệ rất gần… Ai yêu thương sẽ thấu hiểu và ai thấu hiểu sẽ yêu thương. Người thấy mình được hiểu sẽ cảm nhận được yêu thương, và người cảm nhận được yêu thương chắc chắn thấy mình được hiểu.
???? “Tuần lễ đồng cảm 2023” được tổ chức tại trường Xanh Tuệ Đức với mong muốn tạo sợi dây gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong hành trình nuôi dạy con trẻ. Đây là dịp đặc biệt để phụ huynh được đồng hành cùng con và hiểu thương hơn với thầy cô giáo.
????Hưởng ứng tuần lễ, tuần vừa qua, phụ huynh các lớp song bằng đã tích cực đăng ký tham gia nhiều tiết học đồng cảm, mang đến cho các con một làn gió mới và nhiều tiết học thú vị. Không khí các lớp học rộn ràng hơn bao giờ hết khi có sự xuất hiện của bố mẹ trong một vai trò hoàn toàn mới “những thầy cô giáo”, các con rất thích thú và nhiệt tình tham gia vào bài học.
???? Trong 40 phút dạy đồng cảm, phụ huynh được trải nghiệm với vai trò là giáo viên của chính con em mình để chia sẻ những kiến thức của bản thân về môn học; được hiểu hơn về những vất vả và niềm vui của nghề giáo, được tiếp xúc và thấu hiểu những cảm xúc, hành vi của các con trong suốt buổi học.
????Một ngày làm giáo viên của các bố mẹ thật vui và nhiều cảm xúc. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự xúc động và hy vọng sẽ có nhiều hơn những buổi trải nghiệm quý báu để bố mẹ và thầy cô cùng đồng hành dìu dắt các con đi đúng hướng trong tiến trình học tập sắp tới.
????”Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”, dù là bố mẹ hay thầy cô giáo thì điểm chung là đều yêu thương và mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các con.
????Biết ơn bố mẹ đã góp phần gieo những hạt giống của sự tử tế để cuộc sống ngày thêm xanh tươi. Chúc bố mẹ và các con tuần mới làm việc và học tập hiệu quả!

WEEK OF EMPATHY 2023″ GIVE LOVE TO RECEIVE LOVE

???? There is a very close relationship between love and understanding… Whoever loves will understand, and whoever understands will love. The person who feels understood will feel loved, and the person who feels loved certainly feels understood.
???? The Xanh Tue Duc School organized “The Week of Empathy 2023” to strengthen the relationship between parents and the school in raising children. This event offered a unique opportunity for parents to participate in their children's education and gain a deeper understanding of their teachers' perspectives.
In response to the call, last week, parents of the Vietnamese-American dual diploma program actively signed up to participate in many sympathy classes, bringing a new atmosphere and interesting lessons to their children. The classrooms are bustling with excitement as parents take on the role of “teachers” and their children enthusiastically participate in the lessons.
???? During 40 minutes of empathy teaching, parents can experience the role of their child's teacher to share their knowledge about the subject, understand more about the hardships and joys of the teaching profession, and get to interact with and understand the children's emotions and behaviors during the lesson.
A day as a teacher is fun and full of emotions. Many parents expressed their emotions and hoped there would be more valuable experiences for parents and teachers to accompany and guide their children in the right direction in the upcoming learning process.
“At home, mother is also a teacher. At school, the teacher is a good mother.” Whether they are parents or teachers, the common thing is that they love and want to bring the best things to their children.
Grateful to parents for helping to sow the seeds of kindness so that life becomes greener. Wishing parents and students a productive new week of work and study!
Call Now Button0834.699.699