TRIẾT LÝ GIÁO DỤC 03 GỐC RỄ : Đạo đức – Trí Tuệ – Nghị Lực

Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực tựa như gốc rễ của cây nhân cách sống. Gốc rễ được nuôi dưỡng thì cây nhân cách mới phát triển bền vững và trổ ra những quả ngọt cho đời. I/ NUÔI DƯỠNG ĐẠO ĐỨC Đạo đức là sống vì người khác hơn là vì mình….

Call Now Button0834.699.699